Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


MTKs styrelse vill hälsa våra medlemmar välkomna till årsmötet! Årsmötet äger rum på Zoom kl. 18.00 på torsdag den 18:e mars 2021.

Zoom detaljer

Föredragningslista

Ledamöter (valberednings förslag)

----

Årsberättelse

Balansrapport och resultatrapport 

Revisorberättelse

 

Enligt föreningens stadgar, så kommer verksamhetsberättelsen, årsbokslut, och revisorernas berättelse för 2020, samt inkomna motioner med styrelsens yttrande vara tillgängliga senast en vecka innan själva årsmötet (18:e mars). Ni kommer att hitta dem på vår hemsida, www.molndalstk.se/arsmote

Inkomna motioner ska skickas senast den 10e mars.

Föredragningslista hittar ni nedan - som är tagen ur våra stadgar. Vi kommer också att ta några minuter innan själva årsmötet börjar att uppdatera er lite kring vart vi är i processen med kommunen och trafikverket.

5 §  Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. ​Fastställande av röstlängd för mötet.
2. ​Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. ​Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. ​Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. ​Fastställande av föredragningslista.
6. ​Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. ​Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. ​Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. ​Fastställande av medlemsavgifter.
10. ​Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. ​Val av
a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;
b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c)  en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d)  två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e)  tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
12. ​Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

Uppdaterad: 07 MAR 2019 13:39 Skribent: Sebastian
E-post: Adressen Gömd

 Tryck HÄR för en större kalender 

 Sponsorer

 
För att komma till vår sponsorsida
KLICKA HÄR

 

Postadress:
Mölndals TK - Tennis
Kungsbackavägen 86
43133 Mölndal

Kontakt:
Tel: 031864460
E-post: This is a mailto link