BOKA BANA 

Kommittéer

Nedan hittar ni klubbens olika kommitéer! Klubben behöver ständigt idéela krafter för att få till olika aktiviteter för olika målgrupper.

Vill ni hjälpa till i föreningen, hör av er till info@molndalstk.se så hänvisar vi er till aktuellt kontakt person.

  • Juniorkommittén

  • Tävlingskommittén

  • Motionskommittén

  • Hallkommittén

  • Marknadskommittén

  • Trivselkommittén

  • Utebanor