BOKA BANA 

Verksamhetsplanen

VISION & MÅL

Mölndals Tennisklubb skall verka för en verksamhet öppen för alla som är intresserade av tennis och utöva en breddverksamhet såväl som ge en god bas för elitsatsning. Oavsett nivå skall tennisen hos Mölndals TK bedrivas så att utveckling sker inom tennissportens moment, fysiskt, psykiskt och socialt.

Verksamheten skall primärt bedrivas med fokus på juniorer inom breddtennis och tävlingsinriktning såväl som kvalitativ vuxenträning. Klubben skall även erbjuda tennis genom abonnemang och bokning av strötimmar.

Mölndals TK skall verka för att alla medlemmar i föreningen skall känna en delaktighet i föreningens verksamhet genom engagemang i verksamhetsgrupper, ökad trivsel på banan, en attraktiv hallmiljö och aktiviteter.

Personalen på Mölndals TK skall arbeta för klubbens utveckling inom tennissporten genom ett positivt och välkomnade bemötande till medlemmar och gäster. MTK skall erbjuda en trygg och säker arbetsplats med utrymme för personlig utveckling och med en ekonomisk stabilitet som ger utrymme till vidareutveckling av verksamheten.

 

VERKSAMHETSGRUPPER

Verksamhetsgrupperna skall arbeta med utveckling av respektive område

.- Tennisträning, junior och vuxen

- Motionstennis- Senior och Veteran

- Tävlingar (MTK’s)

- Marknad (Reklam för MTK, Reklamplatser, Sponsring)

- Anläggning (hall och utebanor)

- Trivsel (inne- och utemiljö, shop)

 

TENNISTRÄNING - JUNIORER

Tennisträningen inom Juniorverksamheten skall bedrivas så att goda förutsättningar skapas för utveckling inom tennissporten oavsett ålder och förmåga och säkerställa en långsiktig utveckling inom bredd- och tävlingstennisen. Mölndals Tennisklubb skall erbjuda en mångsidig tennisträning upp till ca. 16-17 års ålder och kunna erbjuda utbyte med klubbar för en vidare toppsatsning. Mölndals TK följer ITF’s ”Play and Stay” koncept. Följande steg används;

- Introtennis

- Tennisskola

- Teknikskola

- Tävlingsgrupp/er

 

Breddträning (Intro/Tennisskola)

Inom breddtennisen skall deltagarna känna att de utvecklas i egen takt med engagerade tränare som bygger träningen utifrån spelarens förmåga.

Introtennis: Skapa glädje, känsla och intresse för tennissporten med grundläggande tennisteknik.

Tennisskola: Introduktion och vidareutveckling till tennisens alla slag. Tennisens räknesystem och regler samt grundläggande taktiska mönster.

 

Tävlingsträning (Teknikskola/Tävlingsgrupp)

Inom förberedande tävlingsträning och tävlingsträning skall Mölndals TK erbjuda en kvalitativ träning och utveckling som ger en bra bas för tävlingstennis.

Tennisskola: Fördjupning och vidareutveckling till tennisen alla slag och tekniker. Vidareutveckling av taktiska mönster och regelverket. Förberedelse till tävlingsgruppen.

Tävlingsgrupp: Gruppen skall ges en gedigen och kvalitativ tennisträning och utbildning. Vara en positiv utvecklingsmiljö för spelare som genom sin tennisträning vill kunna sätta en målsättning att nå en toppnivå.

 

TENNISTRÄNING - VUXEN

Inom Mölndals TK skall en verksamhet bedrivas med inriktning på vuxentennis som riktar sig till såväl nybörjare som spelare som vill vidareutvecklas inom tennissporten.

 

MOTIONSTENNIS

Mölndals TK skall erbjuda lättsamma tävlingsformer för klubbmedlemmar genom olika motionsserier för damer och herrar.

 

SENIOR OCH VETERAN

Klubben skall verka för ett aktivt deltagande i olika regionala och nationella seriespel. Klubben skall ge dessa spelare och grupper goda förutsättningar för träning inne och ute.

 

ANLÄGGNING (HALL OCH UTEBANOR)

Mölndals Tennisklubb bedriver sin verksamhet i ägd anläggning. Skötsel och underhåll utförs dels med egen personal, ideella resurser samt externa tjänster vid behov. Anläggningen skall hållas i sådant skick att medlemmar, gäster och personal skall känna sig välkomna, ha tillgång till resurser för att utöva sin tennissport och bedriva sin uppgifter på ett säkert sätt.

 

MARKNAD

Försäljning och uthyrning av reklamplatser utvändigt och invändigt är av betydande vikt för att säkerställa en god ekonomi och kvalitativ utveckling av verksamheten. Mölndals Tennisklubb skall genom aktiv marknadsföring uppfattas som en levande klubb med brett tennisutbud.

 

TRIVSEL

Mölndals TK skall upplevas som en välkomnade klubb med en ren och funktionell träningsmiljö såväl ytor för återhämtning och samkväm. MTK skall via sin shop erbjuda tennisbollar och lindor men även på beställning rackets och omsträngning.